Cốt nền thủy sinh Nuphar AquaBase

180,000 170,000

  • Thông tin về sản phẩm: AQUABASE ( CỐT NỀN THỦY SINH)
  • Nhãn hiệu: AQUABASE ( CỐT NỀN THỦY SINH)
  • Loại: Lót nền
  • Xuất xứ: Việt Nam