Đất nền Gex xanh 4kg

260,000 250,000

  • Loại: Phân nền
  • Nhãn hiệu: Gex
  • Xuất xứ: Nhật bản
  • Khối lượng: 4kg
  • Màu vỏ bao: Xanh
  • Hạt phân: Màu nâu đen
  • Gex xanh loại 2kg:
  • Gex xanh loại 4kg:
  • Gex xanh loại 8kg: