Đèn led máng Triple T5HO 4 bóng 60cm, 90cm, 120cm, 150cm

  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Thương hiệu: T5HO 4 bóng
  • Loại đèn: Gác thành bể
  • Màu sắc: Trắng
  • LED TRIPLE 150cm T5HO; Phù hợp bể: 150-170 cm
  • LED TRIPLE 120cm T5HO; Phù hợp bể: 120-140 cm
  • LED TRIPLE 90cm T5HO; Phù hợp bể: 90-100 cm
  • LED TRIPLE 60cm T5HO; Phù hợp bể: 60-80cm