Lọc treo kết hợp đèn SOBO WP

300,000

  • Lọc treo kết hợp đèn Sobo WP-500LP Thích hợp bể 40-60cm giá 350.000
  • Lọc treo kết hợp đèn Sobo WP-200SP Thích hợp bể 30-40cm giá 330.000