Lũa Hải Sơn Quỳ

1

  • Thông tin chi tiết lũa Hải Sơn Quỳ
  • Tên thường gọi : Lũa Hải Sơn Quỳ
  • Xuất sứ : Việt Nam
  • Hình dáng : Bộ thân rễ và nhiều nhánh nhỏ
  • Màu sắc : vàng + nâu đỏ
  • Trạng thái : xử lý , lột võ sạch sẻ
  • Độ chìm : 100% chìm dưới nước
  • Ra màu : không
  • Kích thước : tùy bộ lũa
  • Thích hợp với hồ cá : lớn và nhỏ khác nhau
Danh mục: