Eheim Substrate Pro

430,000 390,000

  • EHEIM SUBSTRAT PRO
  • Khử các độc tố NO2, NO3 và NH3 cực kỳ hiệu quả
  • Đẩy mạnh quá trình lọc vi sinh
  • Làm giá thể cho các loài vi sinh có lợi phát triển
  • Đầu tư một lần dùng suốt đời
Danh mục: