Sứ lọc cao cấp Marinepure tròn

1,650,000 1,550,000

  • Sứ lọc Cermedia dạng viên tròn, bán kính là 3,8cm, tương đương với 22m2 diện tích bề mặt.
Danh mục: